plaatje
plaatje
HOME
plaatje
ACTUEEL
plaatje
BIOGRAFIE
plaatje
VERZAMELD WERK
plaatje
PUBLICATIES
plaatje
CONTACT
plaatje
LINKS
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte

Welkom op de website van de Dr. K.H. Miskotte Stichting!
Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

Dr. K.H. Miskotte Stichting

De Dr. K.H. Miskotte Stichting stelt zich ten doel om het archief in stand te houden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van dr. K.H. Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van dr K.H. Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL71INGB0001692944 t.n.v. Dr. K.H. Miskotte Stichting te Overveen.
Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Hernieuwde belangstelling

Sinds de start van de leerstoel Miskotte/Breukelman en het aantreden van prof. dr. Rinse Reeling Brouwer is het niet meer stil geworden rond het werk van Miskotte. De leerstoel is een belangrijke impuls gebleken om hernieuwde belangstelling voor het werk van Miskotte te wekken! Er zijn ook de afgelopen jaren regelmatig nieuwsbrieven van de Stichting verschenen die ook over de uitstraling van de leerstoel informeren en die we binnenkort aan deze website zullen linken. Eind september 2015 verschijnt een nieuwe Nieuwsbrief. In oktober verschijnt een nieuw deel van het Verzameld Werk en ook een biografie van Miskotte is in de maak (zie bij 'Actueel').

Op- en aanmerkingen en aanvullingen op deze website graag naar de secretaris:
Willem van der Meiden, zinvol@online.nl.