plaatje
plaatje
HOME
plaatje
BIO-/BIBLIOGRAFIE
plaatje
PUBLICATIES
plaatje
NIEUWSBRIEF
plaatje
STUDIEDAGEN
plaatje
CONTACT
plaatje
LINKS
plaatje

 

 

Dr. K.H. Miskotte-Stichting

K.H. Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de twintigste eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar te Leiden, waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde.

K.H. Miskotte was meer dan een leerling van K. Barth. Hij was een originele interpreet in het moderne cultuurleven en een medegetuige en medestander in de strijd tegen de totalitaire ideologie van het nazisme (dr A.J. Rasker).

Actueel blijven met name zijn vertolking van de zin van het Oude Testament en zijn worsteling met atheïsme en nihilisme. Daarmee verbonden is het feit dat hij met zijn dissertatie ‘Het wezen der joodsche religie’ aan het begin stond van een weg van herkenning tussen jodendom en christendom. Bij dit alles stond zijn theologische bezinning steeds in dienst van de prediking, die in zijn existentie van vitaal belang was.

De Dr. K.H. Miskotte-stichting stelt zich ten doel om een archief te doen oprichten en instandhouden waarin alle boeken, publicaties en andere geschriften van dr K.H. Miskotte worden bewaard. Daarnaast wil zij de studie van de werken van dr K.H. Miskotte bevorderen door het (her)uitgeven van zijn werken, het organiseren van studiedagen en het stimuleren van het onderzoek naar zijn werken.

Donaties

Wilt u het werk van dr K.H. Miskotte Stichting mede mogelijk maken? Donateurs hebben wij hard nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op gironummer 1692944 t.n.v. Dr K.H. Miskotte Stichting te Amsterdam.
Giften aan de Miskottestichting zijn fiscaal aftrekbaar.