plaatje
plaatje

 

 

Waar het op aankomt - K.H. Miskotte in zijn tijd

Symposium Miskotte 16 maart 2017

Symposium n.a.v. het verschijnen van de biografie van K.H. Miskotte Symposium over biografie en theologie van K.H Miskotte: ‘Waar het op aankomt’.

De Dr. K.H. Miskotte Stichting organiseert een symposium naar aanleiding van het verschijnen van de biografie van Miskotte door Herman de Liagre Böhl (al toe aan een derde druk!). U kunt hier meer lezen over de inhoud van dat symposium.
Met inleidingen van:

Jan Bank: De branding rond Miskotte - over de maatschappelijke en culturele uitdagingen waaraan Miskotte zich spiegelde.
Marc de Kesel: Religieuze contrareligie – reflecties in het spoor van Miskotte.

Herman de Liagre Böhl: Miskotte in de moderne biografie.
Rinse Reeling Brouwer: Eerst christen, daarna pas Nederlander – een weerbarstige erfenis.

Op donderdag 16 maart 2017, 13.30 – 16.30 uur.
De Nieuwe Poort, Claude Debussylaan 2, Amsterdam (bij station Amsterdam-Zuid).

Aanmelding per e-mail aan de secretaris van de Miskotte Stichting: zinvol@online.nl.
Deelname:
20, vooraf te voldoen via IBAN NL71INGB0001692944.


Biografie van Miskotte verschenen

Miskotte, theoloog in de branding, 1894-1976, de biografie van K.H. Miskotte van de hand van dr. Herman de Liagre Böhl, werd op 2 november 2016 feestelijk gepresenteerd in museum Catharijneconvent in Utrecht. Daar werd al gemeld dat de 2de druk al wordt opgelegd! Inmiddels is de derde druk verschenen.
Het boek is al lovend besproken in dagblad Trouw (zaterdag 5-11) en kleindochter Leonie Breebaart knoopte daar de herinneringen aan haar grootvader aan vast. Verdere besprekingen verschenen in het Reformatorisch Dagblad, het Friesch Dagblad, het Nederlands Dagblad, NRC Handelsblad, de VolkskrantOphef en In de Waagschaal.
De biografie is in de winkel en bij de stichting te koop voor € 35,-. In het novembernummer van het tijdschrift VolZin werd de biograaf geïnterviewd over dit project.


Nieuwe editie Bijbels ABC verschenen!

Nieuwe editie Bijbels ABC verschenen Het Bijbels ABC van Miskotte uit 1941 is na vele jaren, waarin het slechts spaarzaam antiquarisch te vinden was, opnieuw (met de achtste druk!) in een frisse uitvoering uitgebracht door uitgeverij Kok en is nu voor 20 euro te koop in de winkel. Het symposium in Middelburg over dit boek, op 23 september 2016, met meer dan 100 belangstellenden, liet weer zien hoe actueel deze oude teksten nog zijn. Aan dit symposium werd meegewerkt door Julie Benschop, Maarten den Dulk, Willem van der Meiden, Gert Jan Smit, Dieuwke Parlevliet en Rinse Reeling Brouwer. De teksten van de bijdragen aan dit congres zijn verschenen in het januarinummer van het tjdschrift In de Waagschaal.


Miskotte Nieuwsbrief voortaan digitaal

De Miskotte Nieuwsbrief, vanaf begin jaren negentig verschenen, gaat over op een digitale versie. Wie daarvoor belangstelling heeft en denkt niet voor te komen in enig adressenbestand, verzoeken wij om naar de secretaris (zinvol@online.nl) een mail te sturen met vermelding van adres en mailadres, wanneer hij/zij belangstelling heeft om op de hoogte te blijven van nieuws en andere wetenswaardigheden over het erfgoed van K.H. Miskotte.
De eerste digitale nieuwsbrief verscheen 23 januari 2017.