plaatje
plaatje

 

 

Bestuur Dr. K.H. Miskotte Stichting

Dr. Henk van der Sar, voorzitter
Dr. Willem van der Meiden, secretaris
Drs. Mirjam Elbers, penningmeester
Ds. Willem Maarten Dekker
Drs. Jan Robbers
Drs. Marco Visser

Hoogleraar leerstoel Miskotte/Breukelman: prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Contactadres:
Dr. Willem van der Meiden
Havikstraat 9
3514 TL Utrecht
T (030) 273 55 55
E zinvol@online.nl